TABitHA

Prvé vzdelávacie a relaxačné centrum pre pracovníkov v sociálnych službách

Opatrovateľky, terapeuti, vychovávatelia, sestry a inštruktori sociálnej rehabilitácie sú denne vystavení psychickej aj fyzickej záťaži. Na Slovensku sú ich platy také nízke, že si nemôžu dovoliť pobyty pri mori ani relaxačné víkendové pobyty, ktorými by si mohli zregenerovať svoje telesné aj psychické sily. Samotné zariadenia sociálnych služieb nemajú dostatok finančných prostriedkov na ďalšie vzdelávanie svojich pracovníkov, rozvoj prevádzky ani zlepšenie pracovného prostredia. Nedostatok finančných prostriedkov spôsobuje, že na jedného odborného pracovníka pripadá až 30 klientov s ťažkým zdravotným postihnutím, o ktorých sa musia postarať.

Vo vyspelých krajinách EÚ existujú pobytové zariadenia na regeneráciu a terapeutickú liečbu pre ľudí pracujúcich v pomáhajúcich profesiách. Tieto zariadenia sú vybavené perličkovou vaňou, saunami, miestnosťou pre meditáciu a spoločenskými priestormi na odborné prednášky. Na Slovensku takéto centrum chýba.

Pandemická situácia ukázala potrebu investície do starostlivosti o zdravotné sestry, sociálnych pracovníkov, opatrovateľky a ďalších pracovníkov pri lôžku starého alebo chorého človeka. Pomôžte nám zmeniť túto situáciu a vytvoriť miesto, kde sa títo hrdinovia našej spoločnosti môžu zregenerovať a načerpať nové sily.

HĽADÁME PODPOROVATEĽOV, ktorý nám pomôžu postaviť ubytovaciu časť

K tomu aby centrum mohlo plnohodnotne fungovať potrebujeme dostavať ubytovaciu časť.

 

Výhody pre darcov:

  • Pobyt zdarma v novovybudovanom centre TABITHA
  • Teambuilding pre 15 ľudí zdarma
  • Dobrý pocit z podpory skvelého projektu
  • Meno darcu zväčšnené na tabuli cti v centre TABITHA
  • Verejné poďakovanie na webovej stránke a sociálnych médiách
  • Certifikát o darovaní a poďakovanie od centra TABITHA